Sekcja Badania Żywności i Żywienia Drukuj
wtorek, 20 maja 2003 09:56

Wykonuje badania w zakresie:
- oznaczania zanieczyszczeń w żywności,
- oznaczania ** dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu żywności,
- oznaczania składników wartości odżywczej,
- urzędowej kontroli żywności i monitoringu żywności dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- parametrów określonych dla produktów spożywczych w Polskich Normach lub innych przepisach prawnych,
- oceny czystości mikrobiologicznej lini produkcyjnych przemysłu spożywczego (element systemu HACCP

 


 

Badania

Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu jest przygotowany do wykonywania badań w ramach nadzoru sanitarnego i na zamówienie, zlecenie klienta zewnętrznego. Badania wykonują wyspecjalizowane Sekcje Oddziału:

II Sekcja Badania Żywności i Żywienia wykonuje Badania:

Badania Mikrobiologiczne:
- oznaczanie bakterii z grupy coli,
- oznaczanie Escherichia coli,
- wykrywanie obecności pałeczek Salmonelli,
- wykrywanie obecności Yersinia enterocolitica,
- oznaczanie Listeria monocytogenes,
- oznaczanie Staphylococcus aureus,
- oznaczanie Bacillus cereus,
- oznaczanie drobnoustrojów beztlenowych przetrwalnikujących,
- oznaczanie przetrwalników bakterii beztlenowych redukujących siarczany,
- oznaczanie Clostrilium perfringens,
- oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych,
- oznaczanie liczby drożdży i pleśni,
- oznaczanie bakterii kwaszących typu mlekowego,
- wykrywanie enterokoków,
- badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej.
Badania Fizyko-Chemiczne:
1. Zawartość środków konserwujących,
- kwas benzoesowy - metoda HPLC,
- kwas sorbowy - metoda HPLC,
- dwutlenek siarki - metoda miareczkowa(destylacyjna)
2. Zawartość sztucznych substancji słodzących,
- aspartam - metoda HPLC,
- acesulfam - metoda HPLC,

-

-

sacharyna - metoda HPLC,

cyklaminian-metoda HPLC

3. Zawartość patuliny - metoda HPLC,
4. Zawartość fosforu, polifosforanów - metodą wagową,
5. Zawartość alkoholu etylowego - metoda piknometryczna,
- metylowego - metoda GC,
- fuzli - metoda GC,
- aldehydu octowego - metoda GC,
- estrów - metoda GC,
- cyjanowodoru - metoda spektrofotometryczna,
6. Oznaczanie ekstraktu (metoda piknometryczna, refraktometryczna)
7. Oznaczenie węglowodanów ogółem - metoda miareczkowa
8. Oznaczenie węglowodanów przyswajalnych:błonnik pokarmowy - metoda enzymatyczna-wagowa,
9. Oznaczenie azotu ogółem (w przeliczeniu na białko) metoda Kjeldahla
10. Oznaczenie tłuszczu wolnego metoda Soxhleta - metoda ekstarkcyjno-wagowa
11. Oznaczenie tłuszczu całkowitego metoda hydrolityczno,ekstrakcyjno-wagowa
12. Oznaczenie wartości energetycznej produktów,
13. Oznaczenie kwasowości ogółem i kwasowości lotnej - metody miareczkowe
14. Oznaczenie popiołu całkowitego i nierozpuszczalnego w 10%HCL - metoda wagowa,
15. Oznaczenie zawartości wody i suchej masy - metoda wagowa
16. Określenie obecności szkodników, zanieczyszczeń organicznych, mineralnych i ferromagnetycznych,
17. Oznaczenie zawartości chlorku sodu - metoda miareczkowa
18. Oznaczenie stężenia jonów wodorowych (pH),
19. Zawartość azotynów,azotanów
- warzywa - metoda spektrofotometryczna
- mleko,przetwory mleczne - metoda spektrofotometryczna
- mięso,przetwory mięsne - metoda HPLC
20. Metale szkodliwe dla zdrowia:
- Pb i Cd - metoda GFAAS
- As i Hg - metoda AAS
21. Mikro i makroelementy: Na,Fe,Ca,Zn,Cu - metoda AAS

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownik Sekcji mgr inż. Katarzyna Kamieniecka - tel. 056/653-93-76 (77) w 51