Akcja Niepodległa do Hymnu Drukuj
wtorek, 22 października 2019 13:50

Załącznik: informacja o akcji „Niepodległa do Hymnu”

 

 

W imieniu Głównego Inspektora Sanitarnego pragnę serdecznie zaprosić i zachęcić wszystkich Państwa do wspólnego świętowania jubileuszu Odzyskania Niepodległości, poprzez wspólne śpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 11 listopada 2019 r., o godzinie 12.00.

Organizatorem akcji „Niepodległa do Hymnu” jest Biuro Programu „Niepodległa", z którym współpracujemy w ramach obchodów jubileuszu 100 — lecia Służb Sanitarnych w Polsce. W roku ubiegłym, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w kraju i w wielu miejscach na świecie, w akcji udział wzięło prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach!

Rok 2019 jest dla nas, Pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szczególny. Pragnąc podkreślić doniosłość jubileuszu 100 - lecia Służb Sanitarnych w Polsce, zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Owo wspólne śpiewanie niech się odbędzie w naszych małych wspólnotach: zawodowych, sąsiedzkich, czy po prostu — rodzinnych.

Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na stronie internetowej Biura Programu „Niepodległa: https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ . Zgłoszenia są widoczne w ogólnokrajowym kalendarium wydarzeń i zwizualizowane na dedykowanej mapie. Na stronie Biura Programu „Niepodległa” są dostępne materiały do wykorzystania.

Poprawiony: wtorek, 29 października 2019 09:35