Start Oddział Nadzoru Sanitarnego Nad Żywnością i Żywieniem
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 maja 2003 13:46

Sekcja prowadzi nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi zakładów i wyposażenia, wymaganiami w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi, dozwolonymi substancjami dodatkowymi z wyłączeniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.

1. Uzyskanie zgody na działalność w obiektach produkcji i obrotu żywnością:
a) złożenie w sekretariacie PSSE wniosku o wydanie opinii sanitarnej wraz z dokumentacją: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, projekt budowlany, umowę najmu lokalu (kserokopie),
b) odbiór sanitarno - techniczny pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności wspólnie z Sekcją Nadzoru Zapobiegawczego,
c) wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności.


2. Uzyskanie opinii sanitarnej na środek transportu służący do przewozu artykułów spożywczych:
a) złożenie wniosku wraz z dokumentacją: dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON (kserokopie),
b) wizja środka transportu na terenie PSSE,
c) wydanie stosownej decyzji.


3. Uzyskanie decyzji niezbędnej do otrzymania koncesji na sprzedaż alkoholu:
a) złożenie wniosku,
b) wydanie decyzji.


4. Uzyskanie zgody na działalność w obiektach sezonowych:
a) złożenie w sekretariacie PSSE wniosku o wydanie opinii sanitarnej wraz z dokumentacją: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON (kserokopie)
b) odbiór sanitarno - techniczny pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności,
c) przedstawienie pozytywnego wyniku badań laboratoryjnych wyrobów pobranych z produkcji próbnej,
d) wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności.


5. W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:
a) przeprowadzają kontrole sanitarne w:
- zakładach produkcyjnych takich, jak: wytwórnie lodów, piekarnie, ciastkarnie, młyny, zakłady garmażeryjne, wytwórnie surówek, makaronów, wyrobów cukierniczych, koncentratów, wytwórnie wód mineralnych oraz wytwórnie używek,
- obiektach obrotu żywnością - sklepy, kioski, magazyny hurtowe, targowiska, handel okrężny,
- zakładach żywieniowych: szpitalach i innych placówkach służby zdrowia, szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach dziecka, internatach, stołówkach pracowniczych, akademickich i w ośrodkach wczasowych, restauracjach, punktach gastronomicznych, pijalniach piwa i innych punktach prowadzących żywienie,
- wytwórniach chemii gospodarczej, opakowań do żywności oraz innych przedmiotów użytku mających kontakt z żywnością,
b) dokonują oceny sposobu żywienia w placówkach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych oraz prowadzących żywienie dla grup zorganizowanych, która obejmuje ocenę jadłospisów dekadowych i racji pokarmowych oraz prób posiłków do oceny laboratoryjnej. Propagują zasady zdrowego żywienia.
c) pobierają próby artykułów spożywczych z nadzorowanych zakładów oraz prób wymazów sanitarnych do badań laboratoryjnych.


Podstawą działania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku jest:

 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.),

 • rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. Unii Europejskiej i Rady L 139/1 z 30 kwietnia 2004 r.),

 • rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. Unii Europejskiej i Rady L 191 z 30 kwietnia 2004 r.),
 • Я утомлен,-проговорил он "лондон белый клык краткое содержание" трагическим голосом,-я слаб и болен, прошу "игровой автомат сантехник" в моем присутствии не говорить о сломанных зубах.

  Схема битвы под Нердлингеном, "краткое содержание марфа посадница" так же как и схема битвы у Сараева, напоминала футбольное "Испанский язык за 4 недели" поле, на котором еще в начале игры были "обезьяны игровые автоматы бесплатно" расставлены игроки.

  Под ее дружеским покровом мы могли незаметно "Радуга для друга" подкрасться к дому, тогда как "Каштанка" в лунную ночь нам грозила бы опасность, что нас обнаружат.

  Я был так "Немецкий язык. Alles Klar! 6 класс. 2-й год обучения. Рабочая тетрадь №1" возмущен, что решил выложить ему все, что о "Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь школьника. 3 класс" нем думал.

  Негр даже объяснил, как "Родители и дети. Конфликт или союз" именно произошло его чудесное спасение.

  Тем скорее нам подвернется случай его захватить.

   
  Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.