Start Oddział Nadzoru Sanitarnego Przeciw- epidemicznego
Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego oraz Ocen i Analiz PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 maja 2003 13:44

Do zakresu działania Sekcji należy zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zakażeń u ludzi przez:

- rejestrowanie chorób zakaźnych i pasożytniczych, rozpoznawanie i śledzenie sytuacji epidemiologicznej, dokonywanie okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej,
- podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia,
- zwalczanie i opracowywanie ognisk epidemicznych,
- sprawowanie nadzoru epidemicznego nad chorymi i nosicielami, oraz nadzoru nad osobami pokąsanymi przez zwierzęta,
- sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz nad dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją w zakładach opieki zdrowotnej,
- nadzorowanie realizacji Programu Szczepień Ochronnych, organizowanie szczepień akcyjnych, prowadzenie magazynu szczepionek, dystrybucja szczepionek do świadczeniodawców wykonujących szczepienia ochronne w ramach w/w programu,
- prowadzenie magazynu środków dezynfekcyjnych oraz organizowanie akcji zwalczania gryzoni, kontrolowanie akcji na nadzorowanym terenie.Aktualności:

Roczne zamówienie na szczepionki na rok 2021r.

 


Analiza wykonanych szczepień ochronnych w I półroczu 2020 r
new!Tooltip


Do pobrania:

Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek od 01.04.2019r.

Bieżące zapotrzebowanie na szczepionki do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

Schemat postępowania w przypadku ostrego porażenia wiotkiego
MELDUNEK MZ 55 o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

Ocena sytuacji epidemiologicznej za I półrocze 2008

Ocena sytuacji epidemiologicznej za rok 2007

Instrukcja pobierania materiału klinicznego do badań serologicznych w kierunku zakażeń wirusami odry i różyczki.

Zasady postępowania w przypadku ostrego porażenia wiotkiego

Praktyczne narzędzie do przygotowania Planu Przygotowań Kryzysowych dla szpitali, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii grypy
 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.