Start Oddział Nadzoru Sanitarnego Oświata Zdrowatna i Promocja Zdrowia
Promocja Zdrowia PDF Drukuj Email
czwartek, 20 stycznia 2011 09:13

Sekcja Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

 

 

 

Do zadań tej Sekcji należy organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo - zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
a w szczególności:

 • inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć, zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • pobudzanie aktywności społeczeństwa do działania  na rzecz własnego zdrowia,
 • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie,
 • ocena działalności oświatowo - zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo - wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje,
 • udzielanie pomocy instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom w przygotowaniu i realizacji lokalnych programów promujących zdrowie,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli organizacji społecznych
  i stowarzyszeń w zakresie metodyki oświaty zdrowotnej i działań na rzecz promocji zdrowia,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży,
 • koordynowanie ogólnopolskich programów edukacyjnych, przyjętych do realizacji przez placówki oświatowo - wychowawcze i inne,
 • współudział w organizowaniu i realizowaniu programów promocji zdrowia w miejscach pracy.

Materiały edukacyjne dostępne w dziale Dokumenty do pobrania -> Oddział Nadzoru Sanitarnego -> Oświata Zdrowotna
(kliknij TUTAJ)

 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.