Start Aktualności Program edukacyjny Znajdź Właściwe Rozwiązanie
Program edukacyjny Znajdź Właściwe Rozwiązanie PDF Drukuj Email
wtorek, 18 stycznia 2011 14:26

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Program profilaktyki palenia tytoniu “Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

 


Przebieg procesu uzależnienia od nikotyny – 5 faz

1. przygotowania – tzw. „oswajanie” z papierosem, postrzeganie palenia jako czynności użytecznej, przybliżającej do dorosłości

2. próbowania – pierwsze próby palenia tytoniu

3. eksperymentowania – niereguralne powtarzanie palenia, szczególnie pod wpływem grupy rówieśniczej

4. regularnego palenia – wypalanie papierosów w stałych odstępach,
z rosnącą częstotliwością pod wpływem różnorakich sytuacji życiowych lub kontaktów interpersonalnych

5. uzależnienia – fizjologiczne zapotrzebowanie na nikotynę (tolerancja nikotyny, głód nikotynowy)

Cel główny programu:

· zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum

Cele szczegółowe programu:

· Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.

· Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza .

· Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.

· Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.

· Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Zalecenia programowe, czyli co powinno być efektem realizacji programu:

1. Przyswojenie wiedzy o tym, że:

nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,

palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,

zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści
w przyszłości,

wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają osobiste przekonania oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,

większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,

reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci
i młodzież,

dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,

sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

2. Kształtowanie postaw:

zobowiązujących do niepalenia,

dumy z faktu niepalenia,

wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia,

odpowiedzialności za własne zdrowie.

3. Rozwinięcie umiejętności do:

przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu,

wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia,

przeciwstawiania się paleniu tytoniu,

określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.

 

Struktura programu:

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych:

1. Poznajmy się bliżej

2. Laboratorium ciała

3. Naucz się mówić „nie”

4. Znajdź właściwe rozwiązanie

5. Uwierz w siebie

 

 

Do pobrania:

ROK 2012

formularze sprawozdawcze do programów edukacyjnych
„Czyste powietrze wokół nas”
„Nie pal przy mnie, proszę”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”
„Trzymaj Formę!”
Profilaktyka HIV / AIDS

film edukacyjny -Europejski Kodeks Walki z Rakiem.wmv

ROK 2011

Poradnik dla koordynatora szkolnego

Formularz sprawozdawczy dla koordynatora szkolnego programu:
Informacja z realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum


Lista szkół i koordynatorów szkolnych realizujących program w roku szkolnym 2010/2011
(według listy obecności na szkoleniu)

l.p.

Nazwa placówki

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

87-100 Toruń

ul. Wielkie Garbary 9

2.

Szkoła Podstawowa Nr 27

87-100 Toruń

ul. Turystyczna 19

3.

Szkoła Podstawowa Nr 3

87-100 Toruń

ul. Leginów 210

4.

Zespół Szkół Nr 15

87-100 Toruń

ul. Paderewskiego 5/11

5.

Szkoła Podstawowa Nr 5

87-100 Toruń

ul. Żwirki i Wigury

6.

Szkoła Podstawowa w Młyńcu

87-162 Lubicz

7.

Szkoła Podstawowa w Czernikowie

87 – 640 Czernikowo,

ul. Gimnazjalna 1

8.

Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach

87 - 123 Dobrzejewice

9.

Szkoła Podstawowa w Łysomicach

87 – 148 Łysomice,
ul. Warszawska 5

10.

Szkoła Podstawowa w Mazowszu

87-640 Mazowsze

11.

Szkoła Podstawowa w Gronowie

87-162 Lubicz

12.

Zespól Szkół w Osieku

87-125 Osiek nad Wisłą

tel. 678-65-29

13.

Szkoła Podstawowa w Siemoniu

87-134 Zławieś Wielka

 

 

 

Прошла минута, и вдруг, к "масяня в полной африке скачать" своему удивлению "Один много. Для занятий с детьми от 2 до 3 лет." и ужасу, я увидел, что надсмотрщик взял "игровой автомат каньон" Аврору за руку и помог ей подняться на камень.

Через "Вредные советы" дверь он выйти "windows 7 32 bit ultimate скачать" не осмелился.

Вряд ли тут спрятались две сразу.

Но сейчас я "игровые автоматы голдфишка" не мог покинуть свой пост, чтобы "игровые автоматы адмирал онлайн" пойти его "выкройки сарафана скачать" разыскивать.

На минуту Колхаун был сбит с толку, так же как "гдз по алгебре 8 класс макарычев нешков миндюк суворова" и его "Начинаем изучать английский язык: учебное пособие для дошкольников и младших школьников" лошадь.

Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу,-вы очень приятный человек и большой оригинал.

Poprawiony: piątek, 05 lipca 2013 20:53
 
Copyright © 2019 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.