Start Znajdź właściwe rozwiązanie
Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” PDF Drukuj Email

Program stanowi 3 ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Adresowany jest
do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum – w tym okresie gwałtownie wzrasta liczba dzieci  i młodzieży próbujących po raz pierwszych zapalić papierosa

 

Program może być realizowany przez nauczycieli, pedagogów, a także przygotowanych liderów młodzieżowych. Prowadzanie zajęć programowych
z udziałem liderów zalecane jest w klasach gimnazjalnych.

 

W pierwszym rozdziale poradnika omówiono przebieg procesu uzależnienia
od nikotyny, psychospołeczne czynniki ryzyka inicjacji palenia tytoniu i ogólne zalecenia programowe.

 

Drugi rozdział zawiera propozycje zajęć warsztatowych, w których położono główny nacisk na uczenie rozpoznawania sytuacji usposabiających do podjęcia palenia,
a przede wszystkim na rozwijanie umiejętności radzenia sobie z okolicznościami zwiększającymi ryzyko palenia tytoniu.

 

Cel główny: zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Cele szczegółowe programu:

  • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości palenia tytoniu
  • Kształtowanie umiejętności dbania  o zdrowie własne i swoich bliskich
  • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem biernego 
    i czynnego palenia

 

Struktura programu:

 

5 zajęć warsztatowych:

  1. Poznajmy się bliżej
  2. Laboratorium ciała
  3. Naucz się mówić „nie”
  4. Znajdź właściwe rozwiązanie
  5. Uwierz w siebie

 

 

Do pobrania:

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 10:43
 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.