Start
31 Maja - Światowy Dzień bez Tytoniu PDF Drukuj Email
środa, 25 maja 2016 10:50

W tym roku Światowy Dzień bez Tytoniu przebiegać będzie pod hasłem Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania.

Światowa Organizacja Zdrowia dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie nowych jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Jednolite opakowania są ważnym środkiem zmniejszenia popytu na wyroby tytoniowe - zmniejszają atrakcyjność papierosów, ograniczają stosowanie opakowań jako form reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, a także zwiększają skuteczność profilaktyki
i ostrzeżeń zdrowotnych. Jednolite opakowania nie zwierają logo, kolorów firmowych obrazków lub informacji reklamujących /promujących dany wyrób tytoniowy.

 

 

Więcej…
 
UWAGA NA KLESZCZE !!! PDF Drukuj Email
środa, 04 maja 2016 12:49

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje o zagrożeniach związanych z ukąszeniem przez kleszcze.

 

Więcej…
 
Formularze sprawozdawcze do programów edukacyjnych PDF Drukuj Email
czwartek, 19 maja 2016 12:43

formularze sprawozdawcze do programów edukacyjnych (kliknij TUTAJ aby pobrać):
„Czyste powietrze wokół nas”
„Nie pal przy mnie, proszę”
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
„Trzymaj Formę!”
Profilaktyka HIV / AIDS
„Znajdź Właściwe Rozwianie"
„ARS, czyli jak dbać o miłość?”
„Chroń się przed kleszczami”
„Profilaktyka chorób pasożytniczych – wszawica, owsica świerzb”

 
Dzień 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy. PDF Drukuj Email
wtorek, 17 maja 2016 22:58

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dzień  27 maja 2016 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Toruniu, natomiast dzień 4 czerwca 2016 r. będzie dniem pracy w godzinach od 7.00 - 15.00.

 
Jak uniknąć zatruć pokarmowych. PDF Drukuj Email
środa, 04 maja 2016 11:39

J A K    U N I K N Ą Ć    Z A T R U Ć    P O K A R M O W Y C H

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w związku ze zbliżającym się okresem letnim oraz trwającymi uroczystościami I - komunijnymi przypomina o podstawowych zasadach zapobiegania zatruciom pokarmowym.

 

Więcej…
 
W dniu 21 kwietnia 2016 r. w CKK „Jordanki” odbyła się konferencja dotycząca szczepień ochronnych. PDF Drukuj Email
środa, 27 kwietnia 2016 12:10

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” sp. z o.o. w Toruniu odbyła się konferencja dotycząca szczepień ochronnych.

Organizatorami konferencji byli:

  • Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Toruńsko – Włocławski;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu;
  • Urząd Miasta Torunia – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Patronat honorowy nad konferencją przyjął Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, natomiast patronaty medialne Telewizja Toruń i Dziennik Nowości.

Na konferencji zostały przedstawione następujące wykłady:

  • „Ocena realizacji Programu Szczepień Ochronnych w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2011 - 2015” – mgr Marta Szyszuła, młodszy asystent w Oddziale Nadzoru Przeciwepidemicznego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy;
  • „Szczepienia – świadoma decyzja” - dr n. med. Paweł Grzesiowski, lekarz pediatra, specjalista ds. szczepień, Fundacja "Instytut Profilaktyki Zakażeń";

W konferencji uczestniczyło ok. 110 osób - przedstawiciele władz samorządowych, służby zdrowia, pracownicy inspekcji sanitarnej, członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz środowisk uchylających się od szczepień obowiązkowych.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wywołała dyskusję wśród zebranych,a także zainteresowanie lokalnych mediów.

W załączeniu – fotorelacja z konferencji:

Więcej…
 
24 – 30 kwietnia 2016 r. Europejski Tydzień Szczepień PDF Drukuj Email
środa, 20 kwietnia 2016 11:49

Domknijmy lukę w szczepieniach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że w dniach 24 – 30 kwietnia 2016 r. po raz kolejny obchodzić będziemy Europejski Tydzień Szczepień pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczny Tydzień Szczepień przebiega pod hasłem „Domknijmy lukę w szczepieniach”.

W tym roku obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień będą poświęcone trzem głównym chorobom, które podlegają programowi eliminacji koordynowanej przez Światową Organizację Zdrowia, czyli różyczce, różyczce wrodzonej i odrze. Sukces, który osiągnęło wiele krajów dowodzi, że odrę i różyczkę można całkowicie wyeliminować we wszystkich krajach Regionu Europejskiego WHO. Domknięcie luki w szczepieniach wymaga świadomości i zaangażowania w celu utrzymania dynamiki zwalczania tych chorób.

Więcej…
 
Ogólnopolski konkurs na plakat pn. „Stop dopalaczom” PDF Drukuj Email
środa, 20 kwietnia 2016 11:04

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zaprasza młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na plakat
pn. „Stop dopalaczom”.
Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu plakatu, w dowolnej formie i technice.

Prace konkursowe szkoła powinna przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1 w terminie do dnia 27 maja 2016 r.
Każda praca powinna być opisana zgodnie z zasadami podanymi w regulaminie.

 

W załączeniu:

- Regulamin konkursu wraz z załącznikami

 
Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie PDF Drukuj Email
środa, 20 kwietnia 2016 09:26

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje o rozpoczęciu kampanii informacyjnej z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, poświęconej zarządzaniu wiekiem w pracy i zatytułowanej „Bezpieczni na starcie, zdrowi  na mecie”.

 

Więcej…
 
7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia PDF Drukuj Email
środa, 06 kwietnia 2016 12:48

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uprzejmie informuje, że hasłem Światowego Dnia Zdrowia w 2016 r. jest – POKONAJ CUKRZYCĘ!

W załączeniu - informacje na temat kampanii związanej z obchodami Światowego Dnia Zdrowia 2016 opracowane przez Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Główny Inspektorat Sanitarny:

 
22 marca Światowy Dzień Wody PDF Drukuj Email
wtorek, 22 marca 2016 10:30

22 MARCA

 

 

Ś W I A T O W Y

D Z I E Ń

W O D Y

 

Celem Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie. Światowy Dzień Wody 2016 obchodzony jest pod hasłem
„Woda i Praca”.

 

Obchodzony międzynarodowo Światowy Dzień Wody jest okazją do poznania problemów związanych z wodą, poinformowania o nich innych oraz podjęcia działań mogących zmienić istniejącą sytuację. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło pierwszy Światowy Dzień Wody na 22 marca 1993 r. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym
lub przyszłym wyzwaniom.

22 MARCA

Ś W I A T O W Y DZIEŃ W O D Y

 
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie grypy PDF Drukuj Email
środa, 09 marca 2016 10:22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie grypy:

W ostatnim tygodniu sprawozdawczym – tj. od 16 do 22 kwietnia 2016 r. – na terenie powiatu toruńskiego grodzkiego (m. Toruń) i ziemskiego zarejestrowano łącznie 1092 przypadki grypy i zachorowań grypopodobnych, spośród których 539 (49,36%) dotyczyło dzieci do 14 roku życia. Hospitalizacji oraz zgonów nie zarejestrowano.

W analogicznym okresie 2015 r. zgłoszono 847 przypadków grypy i zachorowań grypopodobnych, spośród których 381 (44,98%) dotyczyło dzieci do 14 roku życia. Hospitalizacji oraz zgonów nie zgłoszono.

Od 1 stycznia do 22 kwietnia 2016 r. na terenie powiatu toruńskiego grodzkiego (m. Toruń) i ziemskiego zarejestrowano łącznie 28565 przypadków grypy i zachorowań grypopodobnych, spośród których 13706 (47,83%) dotyczyło dzieci do 14 roku życia. Zarejestrowano 40 przypadków hospitalizacji, spośród których 32 dotyczyły dzieci do 14 roku życia; zgonów nie zgłoszono.

W analogicznym okresie 2015 r. zgłoszono 27023 przypadki grypy i zachorowań grypopodobnych, spośród których 12786 (47,31%) dotyczyło dzieci do 14 roku życia. Zarejestrowano wówczas 19 przypadków hospitalizacji, spośród których 13 dotyczyło dzieci do 14 roku życia; zgonów nie zgłoszono.

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu zostało potwierdzonych 6 przypadków grypy AH1N1 (o przebiegu nie wymagającym hospitalizacji) - 5 przypadków w Toruniu, 1 przypadek na terenie powiatu toruńskiego ziemskiego.

Szczepionka przeciwko grypie przygotowana na sezon 2015/16 chroni  przed szczepem AH1N1.

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 10:56
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zachęca do zaszczepienia się przeciwko grypie! PDF Drukuj Email
wtorek, 23 lutego 2016 12:45

Grypa (influenza) – to ostra choroba zakaźna, wywołana przez wirusy grypy typu A, B i C, atakująca górne i/lub dolne drogi oddechowe.

Występują trzy rodzaje wirusa grypy: A, B i C – wirusy grypy A i B są przyczyną ciężkich zachorowań, mogących osiągać rozmiary epidemii, natomiast typ C powoduje zachorowania o lżejszym przebiegu.

Wirus grypy A występuje u ludzi i zwierząt. Jest klasyfikowany na podtypy w oparciu o rodzaj białek tworzących otoczkę białkową – hemaglutyninę (H) i neuraminidazę (N). Wyróżnia się 16 podtypów H (H1-H16) oraz 9 podtypów N (N1-N9), co daje dużą liczbę  możliwych kombinacji.

Wirus grypy B występuje tylko u ludzi; ma tylko po jednym podtypie H i N.

Więcej…
 
„Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test” – akcja profilaktyczna Krajowego Centrum ds. AIDS PDF Drukuj Email
czwartek, 11 lutego 2016 00:00

Już wkrótce 14 lutego „Walentynki” święto zakochanych. W związku z tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało akcję, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do badań profilaktycznych w kierunku HIV. Akcja organizowana jest pod nazwą „Mój Walenty jest the best, idzie
ze mną zrobić test”.

Wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem troski o zdrowie – zarówno własne jak i naszego „Walentego” lub „Walentynki”.

Bezpłatne i anonimowe badanie można zrobić w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, we wtorki – w godz. 15.00 - 18.00 oraz w piątki w godz. 14.00 - 18.00, tel. (56) 622-68-31.

Lista Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych wykonujących testy w kierunku HIV w Polsce dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS - www.aids.gov.pl

Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie zachęcać do testowania i tym samym promować prozdrowotne zachowania.

Materiały do pobrania. (2.58 MB)


Już wkrótce 14 lutego „Walentynki” święto zakochanych.
W związku z tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało akcję, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do badań profilaktycznych w kierunku HIV. Akcja organizowana jest pod nazwą „Mój Walenty jest the best, idzie
ze mną zrobić test”.

Wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem troski o zdrowie – zarówno własne jak i naszego „Walentego” lub „Walentynki”.

Bezpłatne i anonimowe badanie można zrobić w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, we wtorki – w godz. 15.00 - 18.00 oraz w piątki
w godz. 14.00 - 18.00, tel. (56) 622-68-31.

Lista Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych wykonujących testy w kierunku HIV
w Polsce dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Centrum ds.
AIDS - www.aids.gov.pl

Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie zachęcać do testowania i tym samym promować prozdrowotne zachowania.

 
Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży PDF Drukuj Email
środa, 20 stycznia 2016 13:09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że czas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Polsce przypadnie w tym roku pomiędzy 18 stycznia a 28 lutego.

W województwie kujawsko – pomorskim będzie to okres od 18 do 29 stycznia.

W związku z powyższym zachęcam rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży do zapoznania się z podstawowymi zasadami zapewniającymi bezpieczeństwo uczestników wypoczynku zawartych w załączonych materiałach informacyjnych.

 

Więcej informacji:

Rady dla rodziców

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczne ferie

Informacje na temat organizatorów i miejsc wypoczynku –

www.wypoczynek.men.gov.pl

Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg – także tych rzadko uczęszczanych. Zwracamy uwagę, czy zachowana jest bezpieczna odległość do najbliższej ulicy. Skąd możemy mieć pewność, że wyhamujemy na czas, widząc zbliżający się samochód?

Więcej…
 
Konkurs "Trzymaj formę" PDF Drukuj Email
czwartek, 14 stycznia 2016 12:13

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że Główny Inspektor Sanitarny ogłosił ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia  w środowisku lokalnym.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 1 z 9
Copyright © 2016 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.